Rong la hán

25.000 

Rong la hán rất dễ trồng trong các bể cá và bể thuỷ sinh nhỏ bởi chúng rất dễ chăm sóc và không tốn nhiều công để duy trì. Rong cần khá nhiều ánh sáng để xanh và phát triển tốt. Bể cá của bạn nên có đèn thuỷ sinh rọi từ trên xuống để cây mọc thẳng lên.

1 bụi có khoảng 7 – 10 nhánh dài 15 20 cm

Danh mục: