Combo 5 ốc nerita ăn rêu hại

Ốc nerita là một trong những loại ốc ăn rêu được người chơi thuỷ sinh ưa thích nhất. Nerita ăn rêu rất chăm chỉ và sạch.