Phân nền Akadama 1kg

35.000 

Khi dùng cho bể thuỷ sinh, phân nền Akadama sẽ giúp ổn định nước. Ngoài ra phân còn cân bằng độ PH và các yếu tố trong nước. Phân nền akadama có ít dưỡng.