Tag Archives: Nuôi cá bảy màu mùa đông

Nuôi cá bảy màu mùa đông

Đối với người chơi cá bảy màu, đặc biệt là người chơi cá ở miền bắc thì việc nuôi cá bảy màu mùa đông sẽ khá bật tiện. Do cá bảy màu sẽ không sống được nếu nhiệt độ xuống quá thấp (< 15*C). Cá cũng có thể gặp một số các vấn đề về […]

error: Content is protected !!