1 chiếc lá bàng khô miễn phí

Lá bàng khô là một trong những phương pháp đơn giản nhất để làm khử trùng nước và tạo môi trường tốt nhất để thả cá và giữ môi trường ổn định.