1 túi nước thả cá có sẵn vi sinh để thả cá mới

Đây là 1 trong những quà tặng của shop dành cho những bạn mới nuôi cá khi mua cá mà chưa chuẩn bị được nước thả cá. Nước thả cá là 1 trong những yếu tố quan trọng nhất giúp những chú cá mới mua của bạn tránh bị sốc nước vá stress khi mới mua về.

Chú ý: Không đặt dc số lương nhiều trên 1 sản phẩm miễn phí. Có thể đặt dc nhiều loại quà tặng miền phí.