Combo 3 cành rong đuôi chó

Rong đuôi chó là một trong những loại rong dễ sống và dễ chăm nhất trong bể cá. Chỉ cần thả vào nước là rong có thể sống được là không cần trồng xuống đất.

Chú ý: Không đặt dc số lương nhiều trên 1 sản phẩm miễn phí. Có thể đặt dc nhiều loại quà tặng miền phí.