Combo 1 túi Bèo Nhật

Bèo Nhật là 1 trong những loại bèo thuỷ sinh thông dụng nhất trong cộng đồng những người chơi cá. Bèo Nhật khá dễ sống. Rễ của bèo Nhật khá dài có thể làm chỗ trú ẩn cho cá con. Các rễ này có tác dụng bám các bụi nhỏ làm nước trong hơn.

Chú ý: Không đặt dc số lương nhiều trên 1 sản phẩm miễn phí. Có thể đặt dc nhiều loại quà tặng miền phí.